pieczęć - tłumacz przysięgły rosyjski

Tłumacz przysięgły rosyjski – tłumaczenia uwierzytelnione

Zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego: tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego może zostać osoba, która zna biegle język polski, ukończyła studia wyższe i zdała egzamin z tłumaczenia z języka polskiego na język rosyjski oraz z języka rosyjskiego na język polski.