tłumacz przysięgły angielski

Tłumacz przysięgły angielski – tłumaczenia przysięgłe polsko-angielskie i angielsko-polskie

Specjalistycznymi tłumaczeniami, za które tłumacz ponosi odpowiedzialność są tłumaczenia poświadczone. tego rodzaju tłumaczenia wykonuje specjalnie do tego uprawniony tłumacz przysięgły. Najwięcej przekładu tego rodzaju wykonuje się w języku angielskim.

pieczęć - tłumacz przysięgły rosyjski

Tłumacz przysięgły rosyjski – tłumaczenia uwierzytelnione

Zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego: tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego może zostać osoba, która zna biegle język polski, ukończyła studia wyższe i zdała egzamin z tłumaczenia z języka polskiego na język rosyjski oraz z języka rosyjskiego na język polski.