Różnica pomiędzy tłumaczeniami zwykłymi a przysięgłymi

Wyceń i zamów tłumaczenie

RÓŻNICA POMIĘDZY TŁUMACZENIAMI – ZWYKŁYMI A PRZYSIĘGŁYMI

Czym się różni tłumaczenie zwykłe od przysięgłego? Jaka jest odpowiedzialność tłumacza przysięgłego? Pytania te zadają bardzo często osoby, które potrzebują przełożyć na obcy język różnego rodzaju pisma. Na wstępie warto zaznaczyć, że tłumaczenie przysięgłe jest wymagane w zupełnie innych sprawach aniżeli zwykłe. Przekład przysięgły musi spełniać szereg wymogów formalnych. Wbrew pozorom, w większości przypadków zwykłe tłumaczenie będzie wystarczające.

Tłumaczenie zwykłe

Kiedy tłumaczenie przysięgłe a kiedy zwykłe?

Zarówno tłumaczenia przysięgłe, jak i zwykłe powinny być wykonywane dokładnie i rzetelnie przez osoby perfekcyjnie znające język. W jakich zatem sytuacjach nie możemy się obejść bez tłumaczeń przysięgłych? Otóż wszystkie dokumenty, składane do różnego rodzaju urzędów i instytucji, czy też banków, muszą posiadać uwierzytelnienie, czyli pieczęć tłumacza. Tłumaczenia przysięgłe są zawsze wymagane w przypadku dokumentów posiadających moc prawną. Tym samym, jeśli musisz przetłumaczyć np. akt urodzenia, małżeństwa, zgonu, świadectwa ukończenia szkoły lub uczelni wyższej, akt własności, testament, faktury lub np. pisma urzędowe, to powinieneś zwrócić się do tłumacza przysięgłego. Dany dokument będzie poświadczony poprzez odpowiednią pieczęć, która zostanie umieszczona na każdej stronie pisma. Dodatkowo znajdziemy tam również informację, czy przekład jest przeprowadzony na podstawie oryginalnego dokumentu czy też odpisu.
W każdej innej sytuacji, oprócz tych wymienionych powyżej, tłumaczenie zwykłe powinno być wystarczające (o ile, dana osoba lub instytucja nie zażyczy sobie inaczej). Tym samym, jeśli zlecamy przekład broszur, ulotek, artykułów i innych dokumentów, instrukcji, to możemy ograniczyć się do przekładu zwykłego. Warto podkreślić, że doświadczony tłumacz zwykły, podobnie jak przysięgły, powinien wykazać się odpowiednimi umiejętnościami.

Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego

Każdy tłumacz musi wykazać się perfekcyjną znajomością danego języka, jednakże odpowiedzialność tłumacza przysięgłego jest zupełnie inna aniżeli zwykłego. Przede wszystkim, osoba taka należy do grupy zawodów zaufania publicznego. Tłumacz przysięgły musi z związku z tym spełniać szereg różnych wymagań, do których zalicza się posiadanie obywatelstwa polskiego lub jednego z państw członkowskich UE lub EFTA, znajomość języka polskiego, posiadanie zdolności do czynności prawnych. Osoba taka nie może być karana za przestępstwa. Niezbędny jest dyplom ukończenia studiów wyższych (posiadanie tytułu magistra) oraz zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego. Tłumacz przysięgły posługuje się pieczęcią – i to ona jest kluczowa, gdyż poświadcza o poprawności dokonanego przekładu. Na stronach przekładu przysięgłego, widnieje właśnie stempel, który zawiera informacje takie, jak: imię i nazwisko tłumacza; język w zakresie, którego ma uprawnienia oraz pozycja (numer) na liście tłumaczy przysięgłych. Pieczęć stanowi również poświadczenie, że konkretna osoba zatwierdza prawdziwość przekładu i w razie nieprawidłowości grozi mu odpowiedzialność cywilna. Tym samym, jeśli klient poniesie straty wynikające z błędów w tłumaczeniu, to może domagać się odszkodowania finansowego od tłumacza. Warto również wspomnieć, że za niedociągnięcia, tłumacz może nawet utracić możliwość wykonywania zawodu.

Tłumaczenia przysięgłe tylko na piśmie

Tłumaczenia przysięgłe zawsze muszą posiadać formę papierową – tym samym nie można ich przekazywać drogą mejlową. Dokumenty te są poświadczone przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i biorącą pełną odpowiedzialność za wykonaną pracę. Istotna rolę spełnia tu również pieczęć, zawierająca niezbędne informacje o tłumaczu.
Warto wspomnieć, że tłumaczenia przysięgłe są droższe aniżeli zwykłe, co jest w pełni uzasadnione. Przede wszystkim przekłady tego rodzaju dotyczą spraw urzędowych, wymagają spełnienia określonych formalności oraz związane są z odpowiedzialnością. Klient zawsze może domagać się odszkodowania w sytuacji, gdyby poniósł w wyniku błędnego przekładu, jakiekolwiek straty.

KONTAKT

Zadaj nam pytanie

Biuro tłumaczeń online

ADRES:

ul. Humańska 8
00-789 Warszawa
+48 793 426 280
biuro@berligo.com

pola z * są wymagane

Różnica pomiędzy tłumaczeniami zwykłymi a przysięgłymi
4.8 (96%) 5 votes