Tłumacz francuski – specjalista od tłumaczeń francusko-polskich i odwrotnie

Wyceń i zamów tłumaczenie

TŁUMACZ FRANCUSKI
– SPECJALISTA OD TŁUMACZEŃ FRANCUSKO-POLSKICH I ODWROTNIE

Choć nie jest tak popularny, jak angielski, pod względem zapotrzebowania francuski – na tłumaczenie plasuje się na wysokim miejscu. Jest to spowodowane dużą liczbą użytkowników tego języka, zarówno native speakerów, jak i tych, dla których francuski jest drugim lub trzecim językiem. To także oficjalny język wielu organizacji międzynarodowych, które do codziennego funkcjonowania potrzebują tłumaczenia w tym języku. A jak jest z tłumaczeniem francuskiego w Polsce? Czym charakteryzuje się praca tłumacza francuskiego?

tłumacz francuski w Paryżu

Charakterystyka pracy –tłumacz francuski

W Polsce z francuskiego na polski i odwrotnie tłumaczy się wiele tekstów. Literatura francuska cieszy się światową sławą – to dzięki tłumaczeniom możemy dobrze ją poznać. Rozwijają się relacje handlowe, co wymaga tłumaczenia dokumentów, umów, stron internetowych firm czy przekazu ustnego przy bezpośrednich kontaktach. Często zlecane do tłumaczenia są także dokumenty prawne, sądowe, medyczne. Różnorodność tekstów powoduje, że zawód tłumacza wymaga elastyczności, wszechstronności oraz stałego rozwoju i dokształcania. Dostając do przełożenia tekst na nieznany dotąd temat, tłumacz musi wyszukać informacji i nabyć wiedzę pozwalającą go zrozumieć, co jest niezbędne do jego poprawnego przełożenia. Przy dużej ilości zleceń na tłumaczenia z języka francuskiego ważne jest też umiejętne zarządzanie czasem i organizacja pracy. Niekiedy umiejętności te przydają się, gdy chcemy zdążyć wykonać powierzoną pracę solidnie i na czas. Współcześni tłumacze francuskiego coraz częściej sięgają po programy wspierające tłumaczenia, które usprawniają pracę przy tłumaczeniach specjalistycznych.

Umiejętności, które powinien posiadać tłumacz francuski

Nie ulega wątpliwości, że polski i francuski różnią się na tyle, że sama znajomość języka nie wystarczy, by być dobrym tłumaczem, choć i ona jest niezmiernie ważna. Jak już zostało wspomniane, tłumacz francuski w swojej codziennej pracy styka się z różnymi dziedzinami wiedzy z różnych branż. Trudno oczekiwać, aby znał się na wszystkim, ale musi przynajmniej umieć sprawnie i skutecznie wyszukiwać potrzebne informacje i je przyswajać, aby zrozumieć tłumaczony tekst.

tłumacz francuski - zabytki FrancjiWarto podkreślić, że język francuski posiada określone style językowe, nie zawsze odpowiadające stylom języka polskiego, od bardzo starannego i oficjalnego, poprzez style charakterystyczne dla różnych dziedzin, aż po styl potoczny czy kolokwialny. Style te należy oczywiście zachować adekwatnie do tłumaczonego tekstu, co wymaga wyczucia i wrażliwości językowej od tłumacza. Poza tym tłumacze francuskiego, zwłaszcza ustni, muszą umieć poradzić sobie ze stresem wynikającym z konieczności szybkiego zrozumienia i przetłumaczenia komunikatów wypowiadanych na bieżąco. Jeśli dotyczą one wąskich dziedzin, tłumacz musi się wcześniej przygotować, nauczyć specjalistycznego słownictwa i wyrażeń francuskich, które zazwyczaj bardzo się różnią od polskich.

Trudności w pracy – tłumacz francuski

flaga Francji - tłumacz francuskiWiele trudności, jakie może napotkać tłumacz francuski, wynika z różnic jakie występują w j. polskim i j. francuskim. Różnice między nimi nie zawsze są czysto językowe, a wymagają sięgnięcie głębiej w treść merytoryczną jaką niesie konkretny tekst. Język służy do nazywania zjawisk i pojęć, które w niektórych językach są od siebie bardzo oddalone. Przykładem może być francuski system sądownictwa, który jest zorganizowany inaczej niż polski. Jeśli więc tłumacz otrzymuje do przełożenia tekst z tej dziedziny, musi wraz ze słownictwem zrozumieć mechanizm funkcjonowania francuskich sądów. Oprócz tego tłumacze mają do czynienia ze zjawiskiem ogromnego zróżnicowania akcentów języka francuskiego. Trochę inaczej mówi się we Francji, inaczej w Kanadzie czy w niektórych państwach afrykańskich, gdzie francuski jest powszechnie stosowany. W tym wypadku trudność jest podwójna i polega na poprawnym zrozumieniu tekstu, a następnie na odpowiednim przełożeniu go na polski.

Patrycja Masłowska
filologia romańska

KONTAKT

Zadaj nam pytanie

Biuro tłumaczeń online

ADRES:

ul. Humańska 8
00-789 Warszawa
+48 793 426 280
biuro@berligo.com

pola z * są wymagane

Tłumacz francuski – specjalista od tłumaczeń francusko-polskich i odwrotnie
5 (100%) 2 votes