Tłumacz niemiecko-polski-polsko-niemiecki – co powinien potrafić?

Tłumacz niemiecko-polski-polsko-niemiecki – co powinien potrafić?

Tłumacz niemiecko polski – polsko niemiecki – szereg umiejętności

Tłumacz niemiecko polski – tłumacz polsko niemiecki powinien być specjalistą w tłumaczeniach prawie każdego dokumentu. Niestety nie każdy absolwent studiów wyższych licencjackich lub magisterskich na kierunku filologii germańskiej może podjąć się arcytrudnego wyzwania jakim jest tłumaczenie tekstów. Z czego to wynika? Otóż z faktu, iż wysoki poziom umiejętności językowych, mimo że ma fundamentalne znaczenie i jest warunkiem absolutnie niezbędnym do wykonania profesjonalnego przekładu, nie wystarcza.

Dobre tłumaczenie to coś więcej niż czysta wiedza lingwistyczna. Owszem, profesjonalista musi posługiwać się poprawną polszczyzną i biegle władać językiem niemieckim, ale musi także spełniać szereg innych wymagań.

 

Jeśli czegokolwiek zabraknie w tym szerokim wachlarzu predyspozycji wówczas przekład nie zachwyci, a co gorsza może okazać się błędny.

To z kolei rodzi pytanie o to, jakimi cechami powinien wyróżniać się dobry tłumacz niemiecko polski oraz tłumacz polsko niemiecki. O wyżej wymienionych walorach można by było napisać cały cykl książek, jednak ja spróbuje opisać je krótko i zwięźle z własnej perspektywy tłumacza języka niemieckiego, skupiając się na najistotniejszych cechach charakteryzujących profesjonalistę.

Tłumacz niemiecko polski – polsko niemiecki – umiejętność pisania i jasność przekazu

Osoba, która zawodowo zajmuje się tłumaczeniami powinna cechować się umiejętnością jasnego i konkretnego formułowania myśli. Gotowy przekład powinien być w miarę możliwości wierny oryginałowi, zwłaszcza jeśli dotyczy terminologii technicznej, medycznej czy prawnej. W przypadku tłumaczenia tekstów literackich, piosenek lub tekstów użytkowych, możemy pozwolić sobie na lekką dozę kreatywności. Warunkiem granicznym jest jednak oddanie sensu jak i ładunku emocjonalnego zawartego w oryginale. Wszystko po to, by tłumaczenia brzmiały naturalnie i perfekcyjnie w języku docelowym, tak przecież różnym od języka wyjściowego.

Podsumowując, śmiało można stwierdzić, że praca tłumacza to proces zdecydowanie twórczy, nie odbiegający zbytnio od tego, któremu podlega sam autor.
Tłumacz niemiecko polski – polsko niemiecki – znajomość branży

Niestety by wykonać dobre tłumaczenia w języku niemieckim, nie wystarczy znajomość języka potocznego, którym posługujemy się na co dzień. Elementarnym wymogiem jest znajomość konkretnej dziedziny nauki, dlatego sama osobiście czułam się zobligowana do opanowania dodatkowo języka specjalistycznego, zorientowanego w moim przypadku na prawo. Dotyczy to w równym stopniu języka niemieckiego jak i ojczystego.

W wybranej przez siebie dziedzinie, młodzi adepci sztuki – tłumacze powinni się rozwijać i nieustannie doskonalić swoje umiejętności, w tym zasób słownictwa. Choć naiwnym wydaje się pogląd, uznający „native speakera” za tłumacza lepszego niż dajmy na to magister filologii germańskiej, to niestety często w swojej karierze zawodowej spotkałam się z takimi właśnie opiniami. Swoją praktyką niejednokrotnie potwierdzałam, że o klasie tłumacza świadczy właśnie jakość wykonywanych przez niego przekładów, wspomniana wyżej znajomość danej branży, a także umiejętność wyciągania wniosków z własnych błędów, bo przecież nieścisłości i drobne pomyłki są wkalkulowane w tą odpowiedzialną i trudną pracę. Cóż z tego, że powiedzmy rodowity Niemiec posługuje się językiem niemieckim od urodzenia, jeśli nie zna przepisów i regulacji prawnych w tak dobrym stopniu jak filolog i specjalista w danej branży, będący w stanie oddać niuanse adekwatne do kontekstu tłumaczenia?
Tłumacz niemiecko polski – polsko niemiecki – predyspozycje psychiczne

Brzmi może banalnie, ale to właśnie predyspozycje psychiczne dopełniają obraz dobrego tłumacza. Często, a wiem to z własnego doświadczenia, pracuje on pod presją czasu. Niejednokrotnie zlecenia muszą być wykonane w trybie pilnym jeszcze tego samego dnia, w warunkach które mogą generować stres, zwłaszcza gdy teksty dotyczą terminologii trudnej, fachowej. Mimo to, tłumaczenie musi zostać wykonane dokładnie, terminowo, z dbałością o detale i najwyższą jakość przekazu.

Tłumacz niemiecko polski – tłumacz polsko niemiecki – a zatem jaka jest recepta na to, by zostać dobrym tłumaczem? Nieustannie dążyć do tego by wypracować w sobie te cechy, o których pisałam wyżej. I jeśli nasi zleceniodawcy do nas wracają, oznacza to, że staliśmy się profesjonalistami, wyróżniamy się od całej reszty. Trzeba jednak pamiętać, że w tej branży nie można spocząć na przysłowiowych laurach, bo w końcu człowiek, a już tym bardziej tłumacz, uczy się całe życie.

Agnieszka Łagowska
tłumacz języka niemieckiego

Dodaj komentarz