Tłumacz przysięgły niemiecki – tłumaczenia pod przysięgą ważności

Wyceń i zamów tłumaczenie

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY NIEMIECKI
– TŁUMACZENIA POD PRZYSIĘGĄ WĄŻNOŚCI

Tłumacz przysięgły niemiecki – zasady wykonywania tego zawodu reguluje ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego.

tłumacz przysięgły niemiecki - uwierzytelnione tłumaczenia

Cytując Art. 13. wyżej wymienionej ustawy „tłumacz przysięgły jest uprawniony do:
1. sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy, a także do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń w tym zakresie, sporządzonych przez inne osoby.
2. sporządzania poświadczonych odpisów pism w języku obcym, sprawdzania i poświadczania odpisów pism, sporządzonych w danym języku obcym przez inne osoby”.

Tłumaczenia wykonywane przez tłumacza przysięgłego są poświadczane poprzez użycie pieczęci, która zawiera imię i nazwisko tłumacza, wskazuje język, w zakresie którego dany tłumacz ma uprawnienia oraz pozycję tłumacza na liście tłumaczy przysięgłych. I tu nasuwa się fundamentalne pytanie, na które postaram się udzielić jasnej i wyczerpującej odpowiedzi.

Jakie dokumenty wymagają poświadczenia?

Wyżej wspomnianej pieczęci wymagają dokumenty, które mają moc prawną i muszą ją zachować po dokonaniu przekładu przez tłumacza przysięgłego języka niemieckiego. Należą do nich przede wszystkim: dokumenty prawne (akty notarialne, umowy i statuty spółek, odpisy z rejestru handlowego, rejestru przedsiębiorców), dokumenty finansowe, księgowe, rachunkowe (sprawozdania finansowe, opinie i raporty biegłych rewidentów, raporty roczne), dokumenty pojazdów zakupionych zagranicą (dowody rejestracyjne, karty pojazdu, faktury), akty urodzenia, akty zgonu, ślubu, zaświadczenia o niekaralności, dyplomy jak i świadectwa szkolne.

Jak widać, tłumaczenia przysięgłe niemiecki są bardzo odpowiedzialne. Dotyczy to zarówno tych merytorycznych jak i formalnych. Od jakości wykonanego przez tłumacza zlecenia może zależeć na przykład przebieg rozprawy sądowej, a konsekwencje popełnionych błędów poniesie w takiej sytuacji któraś ze stron postępowania. Tu nasuwa się więc oczywisty wniosek, że osoba, która podejmuje się tego arcytrudnego zadania musi bez względu na okoliczności czy warunki pracy, sprostać mu perfekcyjnie.

Tłumacz przysięgły niemiecki – odpowiedzialność zawodowa

tłumacz przysięgły niemieckiZawód tłumacza przysięgłego języka niemieckiego jest zawodem zaufania publicznego. Osoba pełniąca tą funkcję w sposób wadliwy lub nie wywiązująca się z powierzonych mu zadań podlega odpowiedzialności zawodowej, o czym wspomniałam już wyżej. W tym jednak miejscu chciałabym poświęcić więcej uwagi poważnym konsekwencjom, jakie mogą być wyciągnięte wobec tłumacza, a są to między innymi upomnienia, nagany, czy też zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od 3 miesięcy do roku. W ostateczności, może to także prowadzić nawet do pozbawienia prawa wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, z możliwością ubiegania się o jego ponowne nadanie nie wcześniej niż po upływie 2 lat od pozbawienia i po ponownym zdaniu egzaminu państwowego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Co więcej klient, który ponosi straty z tytułu źle wykonanego przekładu przez tłumacza przysięgłego może ubiegać się o odszkodowanie.

Czy tłumacz przysięgły niemiecki jest lepszym profesjonalistą niż tłumacz niezaprzysiężony?

Tyle uwagi poświęciłam w swoim artykule tłumaczom przysięgłym i ich profesjonalizmowi, ze ktoś mógłby stwierdzić, że tylko taka osoba jest kompetentna na tyle, by wykonać fachowo specjalistyczne zlecenie. Jednak nic bardziej mylnego. Nie wolno bowiem zapominać o tym, iż bez względu na to, czy tłumaczenie jest poświadczone i opieczętowane czy nie, absolutnie zawsze musi zostać wykonane na jak najwyższym poziomie z dbałością o każdy detal. Różnice między tłumaczeniem przysięgłym a zwykłym dostrzegamy tylko wtedy, gdy mówimy o odpowiedzialności za wykonaną pracę. Konkludując, oznacza to, że nie jakość wykonanego zlecenia lecz gotowość do poniesienia odpowiedzialności cywilnej za ewentualne błędy, które mogą pojawić się w tłumaczeniu, różnią tłumacza przysięgłego języka niemieckiego od dobrego tłumacza niezaprzysiężonego.

Agnieszka Łagowska
tłumacz języka niemieckiego

KONTAKT

Zadaj nam pytanie

Biuro tłumaczeń online

ADRES:

ul. Humańska 8
00-789 Warszawa
+48 793 426 280
biuro@berligo.com

pola z * są wymagane

Tłumacz przysięgły niemiecki – tłumaczenia pod przysięgą ważności
5 (100%) 1 vote