Tłumacz przysięgły rosyjski – tłumaczenia uwierzytelnione

Wyceń i zamów tłumaczenie

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY ROSYJSKI -TŁUMACZENIA UWIERZYTELNIONE

Zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego (oraz wszystkich pozostałych języków) może być osoba, która między innymi zna biegle język polski, ukończyła studia wyższe i zdała egzamin z tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski. W tym przypadku językiem obcym jest oczywiście język rosyjski.

pieczęć - tłumacz przysięgły rosyjski

Ustawa określa teoretyczne zasady pracy, jednak najciekawszym elementem aktywności tłumacza przysięgłego jest praktyka, która w każdym indywidualnym przypadku jest nieco inna.

Tłumacz przysięgły rosyjski – specyfika pracy

Praca tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego polega na tłumaczeniu dokumentów różnego rodzaju: aktów urodzenia, praw jazdy, zaświadczeń lekarskich, dyplomów, różnych umów – wszystkiego, co jest potrzebne do urzędów, sądów, policji czy prokuratury.

W przypadku wykonywania tego typu tłumaczeń istotną kwestią jest zachowanie wizualnego podobieństwa dokumentu. Jeżeli na dokumencie znajduje się logo, to należy w tłumaczeniu zawrzeć o tym informacje. Należy napisać czy podpis jest czytelny czy nieczytelny. Jeżeli są pieczęcie, to obowiązkiem tłumacza jest ich opisanie. Niektórzy tłumacze nawet informują jakiego koloru jest pieczęć.

Na końcu każdego przetłumaczonego dokumentu znajduje się stopka z informacją o tłumaczu: o języku, w zakresie którego otrzymał prawo do wykonywania zawodu, kiedy dostał uprawnienia do tłumaczenia, jaki jest jego numer nadany przez Ministra Sprawiedliwości. W stopce zawarte są też informacje o liczbie stron rozliczeniowych przetłumaczonego dokumentu (niektórzy piszą ilość znaków, a niektórzy nie), numer dokumentu i data tłumaczenia.

Wszystkie przetłumaczone dokumenty muszą być zarejestrowane w repertorium, które każdy tłumacz przysięgły musi prowadzić. Ewidencja polega na określeniu jakiego rodzaju jest przetłumaczony dokument, kto go sporządził, jaka jest liczba stron rozliczeniowych, ile wynosi cena za tłumaczenie przysięgłe z języka rosyjskiego, jaka jest data przekładu, z jakiego języka na jaki dokonano tłumaczenia oraz kto zlecił przekład. Każdy dokument dostaje swój numer, który właśnie wynika z repertorium.

Trudne przypadki w pracy – tłumacz przysięgły rosyjski

Na swojej drodze zawodowej tłumacz przysięgły spotyka wiele nazw, skrótów
i zwrotów, które sprawiają trudności w przekładzie. Co więcej, każde słowo musi być zapisane poprawnie, niedopuszczalne są sytuacje, w których cokolwiek wpisywane jest intuicyjnie. Niestaranność w tłumaczeniu może skutkować obowiązkiem zapłaty określonej sumy na rzecz niezadowolonego klienta bądź też karami przewidzianymi w ustawie.

rosyjski - tłumaczeniaDlatego też tłumacz przysięgły musi mieć rozległą wiedzę, nie tylko językową. Aby profesjonalnie spełniać swoje obowiązki, musi znać pojęcia z zakresu prawa, jak i różnych dziedzin specjalistycznych: medycznych czy technicznych. Przez cały czas musi dokształcać się w znajomości języka rosyjskiego oraz udoskonalać swoje umiejętności przekładu.

Tłumacz przysięgły rosyjski – ciekawe przypadki

Interesującymi przypadkami tłumaczeń z którymi może się zetknąć tłumacz przysięgły rosyjski jest tłumaczenie nazw własnych, do których zalicza się między innymi imiona, nazwy geograficzne i kosmiczne, nazwy przedsiębiorstw i organizacji społecznych, tytuły książek, czasopism czy nazwy programów telewizyjnych. Wyobraźnia człowieka zdolna jest do tworzenia nowych nazw, dlatego każdy przeciętny człowiek spotyka się z tym zjawiskiem na co dzień. Tłumacz przysięgły rosyjski dodatkowo musi umieć te nazwy poprawnie przetłumaczyć, co wiąże się ze znajomością technik przekładu. Jest dla niego oczywiste, że imię Михаил można przetłumaczyć jako Michał albo Michaił, zaś imię Владимир jako Włodzimierz, jak i Władimir. Dodatkowo, tłumacz przysięgły jest zorientowany w jakich okolicznościach stosuje się konkretne techniki, przez co potrafi je właściwie wykorzystać.

Do ciekawych przypadków należą również skróty, które Rosjanie uwielbiają stosować. Niestety nie wszystkie z nich są w pełni jasne dla Polaków. Zdecydowana większość nie wiedziałaby jak rozszyfrować skrót КПП, jednak tłumacz przysięgły musi wiedzieć, że jest to Kod powodu wpisu do ewidencji podatników.

alfabet rosyjski - tłumacz przysięgłyInnym przykładem ciekawostki językowej są nazwy placówek oświatowych. W rosyjskim systemie edukacji istnieją placówki, które nie mają odpowiedników w Polsce, np. Колледж железнодорожного и городского транспорта – Koledż Transportu Kolejowego i Miejskiego. Słowo Колледж można przetłumaczyć dosłownie jako Koledż, chociaż nie ma to nic wspólnego z angielskim College. Niektórzy tłumacze stosują nazwę Kolegium, natomiast nie jest to w 100% odpowiednikiem danej placówki.

Tłumaczenia przysięgłe z języka rosyjskiego nie należą do najłatwiejszych. Wymagają ogromnej wiedzy językowej, prawniczej i specjalistycznej, która musi być ciągle poszerzana i udoskonalana.

Tłumacz przysięgły jest zawodem zaufania publicznego, dlatego musi wykazywać się pracowitością, starannością i zaangażowaniem aby poprawnie wykonywać swoje obowiązki. Z pewnością jest to zawód dla zdeterminowanych, ambitnych osób, które potrafią wziąć na siebie dużą odpowiedzialność.

Dominika Dembowska
prawo i filologia rosyjska

Piśmiennictwo
1. Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2702
2. E. Wolnicz-Pawłowska, Nazwy własne w przekładzie. Zarys problematyki

KONTAKT

Zadaj nam pytanie

Biuro tłumaczeń online

ADRES:

ul. Humańska 8
00-789 Warszawa
+48 793 426 280
biuro@berligo.com

pola z * są wymagane

Tłumacz przysięgły rosyjski – tłumaczenia uwierzytelnione
5 (100%) 3 votes