Tłumacz przysięgły włoski – tłumaczenia poświadczone

Wyceń i zamów tłumaczenie

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY WŁOSKI – TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE

Język włoski staje się być coraz bardziej istotny na arenie międzynarodowej, natomiast same Włochy z roku na rok są popularniejszym kierunkiem wakacyjnym, co zapewne zachęca do zgłębienia tajników tego języka. Ci, którzy w języku włoskim widzą przyszłe źródło dochodów, a nie jedynie krótką wakacyjną przygodę, mają szansę połączenia pasji do włoskiej kultury z możliwością spełniania się w przyszłej pracy zawodowej.

tłumacz przysięgły włoski

Czym zajmuje się tłumacz przysięgły włoski

Tłumacz przysięgły włoski tłumaczy dokumenty posiadające moc prawną, a więc np. zaświadczenia stanu cywilnego, dokumenty prawne, dokumenty potrzebne do rejestracji pojazdu w kraju. Współpraca na tle gospodarczym między Polską a Włochami sprawia, że jest coraz większe zapotrzebowanie na tłumaczenia przysięgłe język włoski. Coraz bardziej popularne stają się również śluby polskich par we Włoszech lub śluby par polsko-włoskich w Polsce.

Tłumacz przysięgły włoski, a ślub polsko-włoski

flaga włoch - tłumacz przysięgły włoskiW przypadku ślubu par o narodowości polsko-włoskiej w Polsce, wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego włoskiego. Zadaniem tłumacza będzie przekład wszystkich treści wypowiadanych przez urzędnika stanu cywilnego lub przez księdza (w przypadku ślubu kościelnego). W przypadku tego drugiego, ze względu na religijny charakter ceremonii, wystarczy przeprowadzenie tłumaczenia jedynie przysięgi małżeńskiej. Istnieje możliwość, aby pan młody/panna młoda pochodzący/a z Włoch wypowiedziała słowa przysięgi w języku polskim, jednak wymaga to wcześniejszego ustalenia tak, by przysięga została wypowiedziana w należyty sposób. Wówczas jednak tłumacz może ją również przetłumaczyć, aby została zrozumiana przez zaproszonych gości.

Osoby, chcące skorzystać z możliwości ślubu we Włoszech, muszą dostarczyć następujące dokumenty przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język włoski: zaświadczenie o braku prawnych przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa, zawierających imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, obywatelstwo, stan cywilny oraz dowód ustania, unieważnienia lub nieistnienia małżeństwa, w przypadku powtórnego zamążpójścia (odpis skrócony aktu zgonu, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu/unieważnieniu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie). Następnie należy wpisać treść przetłumaczonego odpis aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich księg.

Jak zostać specjalistą – tłumacz przysięgły włoski

Należy pamiętać, że wymagane jest spełnienie określonych warunków znajdujących się w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego, tj. posiadanie obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE lub EFTA, znać język polski, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, nie być karanym za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego, ukończyć studia wyższe oraz złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz odwrotnie. W uzasadnionych przypadkach, gdy liczba tłumaczy przysięgłych jest niewystarczająca, Minister Sprawiedliwości może w drodze decyzji zwolnić kandydata z wymogu posiadania wykształcenia wyższego.

Sam egzamin składa się z dwóch części: tłumaczenia pisemnego, z języka polskiego na język włoski oraz z języka włoskiego na język polski oraz tłumaczenia ustnego, z języka polskiego na język włoski oraz z języka włoskiego na język polski. Egzamin jest uznawany za zdany, gdy kandydat uzyska pozytywne oceny z obu części.

Nie ma konieczności ukończenia filologii włoskiej, aby zostać tłumaczem przysięgłym. Należy ukończyć dowolne studia magisterskie, a następnie podjąć studia podyplomowe w zakresie tłumaczeń.

Czy język włoski jest trudny

W polskiej mentalności język włoski często uchodzi za łatwy język do nauczenia, ponieważ „ma takie ładne, melodyjne brzmienie”. Szczególnie początki są proste, bowiem język włoski czyta się w większości przypadków tak samo jak polskie słowa, pamiętając jedynie o kilku literach czytanych w inny sposób. Włoskie słowa często również mogą wprowadzić Polaków w zdziwienie, bowiem włoski posiłek „colazione” nie jest kolacją a śniadaniem, a „divano” nie jest wcale dywanem a kanapą. Zawiłości gramatyczne również potrafią zaskoczyć, bowiem występuje znacznie więcej czasów niż w języku polskim. Problematyczne są również występujące rodzajniki i przyimki, np. „złoty pierścionek” tłumaczymy jako „un anello d’oro”.

Język włoski jest językiem urzędowym jedynie we Włoszech, San Marino, Watykanie i w Szwajcarii. Pomimo tego zapotrzebowanie na usługi tłumaczy przysięgłych jest coraz większe. Miłośnicy języka włoskiego, którzy dopiero planują studia bądź też są w trakcie studiowania filologii włoskiej, powinni rozważyć, czy wybranie dodatkowych studiów w dziedzinie nauk prawnych lub ekonomicznych nie przyczyni się do sprecyzowania ich przyszłej specjalizacji, w której mogliby dokonywać tłumaczeń.

Kamila Graczyk
Italianistyka

KONTAKT

Zadaj nam pytanie

Biuro tłumaczeń online

ADRES:

ul. Humańska 8
00-789 Warszawa
+48 793 426 280
biuro@berligo.com

pola z * są wymagane

Tłumacz przysięgły włoski – tłumaczenia poświadczone
5 (100%) 3 votes