Tłumaczenie prawnicze (prawne)

PROFESJONALNE TŁUMACZENIA PRAWNICZE

Tłumaczenia prawnicze są niezwykle wymagające, dlatego też w Berligo współpracujemy jedynie z osobami, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i niezbędne doświadczenie w tej dziedzinie. W przypadku pracy nad tekstami prawnymi właśnie znajomość przepisów i norm prawnych panujących w danym kraju jest najistotniejsza. O ile, systemy prawne w niektórych państwach są podobne, o tyle w niektórych charakteryzują się licznymi zawiłościami. Tłumacz specjalizujący się w pracy nad tekstami prawniczymi, musi zatem posiadać gruntowną wiedzę i mieć świadomość różnic systemów.

Tylko takie umiejętności gwarantują naszym Klientom bezbłędne i odpowiednio przetłumaczone dokumenty. W Berligo wiemy, jak ważny jest profesjonalizm, dokładność i doświadczenie, zwłaszcza w przypadku tekstów prawniczych.


Tłumaczenia prawnicze a tłumaczenia prawne

Mówiąc o tłumaczeniach prawniczych, często zastanawiamy się nad poprawnością sformułowania. Nie do końca wiemy, czy powinno się używać terminu tłumaczenia prawnicze, czy też tłumaczenia prawne. Różnica dotyczy tutaj fundamentalnej kwestii. Za pomocą tekstów prawnych, tworzy się prawo. Tym samym zawierają one wszelkie przepisy i normy prawne, takie jak m.in. przepisy, ustawy, dyrektywy. Teksty prawnicze to z kolei pisma i dokumenty napisane językiem używanym przez prawników, stosowanym m.in. w umowach, aktach notarialnych, analizach itd.

Należy zwrócić uwagę na to, że system prawny w każdym kraju jest inny. Z tego właśnie względu, zlecając tłumaczenia prawnicze, należy zwrócić bezwzględną uwagę na to, by osoba je wykonująca nie tylko orientowała się perfekcyjnie władała językiem obcym, ale i orientowała się w przepisach i w wszystkich aktualnych normach. Obeznanie z terminologią i systemem prawnym konkretnego kraju to zatem standard. Nierzadko od doświadczenia i wiedzy tłumacza zależy powodzenie projektu.


Specyfika tłumaczeń prawnych

Praca nad tego rodzaju tekstami jest dosyć czasochłonna i wymagająca. Tłumacze specjalizujący się w prawie muszą trzymać się faktów, unikać wszelkiego rodzaju nadinterpretacji przepisów, ale i niedopowiedzeń. Przeoczenie danych, czy też niewłaściwe zrozumienie jakiekolwiek paragrafu zawsze niesie za sobą poważne konsekwencje.

Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia znajomości języka obcego. Tłumaczenia prawnicze wymagają perfekcyjnych umiejętności, biegłego poruszania się w danym słownictwie i nazewnictwie, orientacji w zawiłościach i pułapkach lingwistycznych. W Berligo doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego też w przypadku tłumaczeń prawniczych, współpracujemy wyłącznie z osobami obeznanymi w tematyce, posiadającymi spore doświadczenie i takimi, które na co dzień obracają się w świecie prawa i przepisów. Nasza firma wie, że jedna, z pozoru niewielka pomyłka, może naszego Klienta sporo kosztować. Dokładność, staranność i profesjonalizm to cechy rozpoznawcze Berligo. Mogą nam Państwo zaufać!


Tłumaczenia prawnicze – OFERTA

Naszymi Klientami są zarówno osoby indywidualne, jak i mniejsze oraz większe firmy, korporacje oraz instytucje. W Berligo oferujemy profesjonalne tłumaczenia prawnicze różnych dokumentów. Tłumaczymy:

  • umowy handlowe, kontrakty, pełnomocnictwa
  • oświadczenia, opinie, interpretacje
  • dokumenty urzędowe, orzeczenia
  • akty notarialne, pisma urzędowe
  • gwarancje, reklamacje, skargi, wnioski, regulaminy
  • dokumenty spadkowe
  • dyrektywy, normy prawne
  • licencje
  • ekspertyzy pism i dokumentów
  • i wiele innych tekstów prawniczych