Tłumaczenie umów – przekład dokumentów prawniczych

Wyceń i zamów tłumaczenie

TŁUMACZENIE UMÓW – PRZEKŁAD DOKUMENTÓW PRAWNICZYCH

Istnieją różne rodzaje umów, między innymi umowy o pracę, umowy pośrednictwa, umowy spółek, czy też umowy kupna, sprzedaży lub najmu. Jeśli chcemy je zawrzeć z podmiotem zagranicznym, a nie znamy języka obcego, potrzebujemy tłumaczenia. Zleceniodawcami tłumaczeń umów są nie tylko klienci indywidualni, ale też instytucje i firmy. Dla nich szczególnie ważne jest nawiązywanie kontaktów międzynarodowych, gdyż jest to jedną z oznak ich rozwoju i sukcesu.

tłumaczenie umów - dokumentów prawniczych

Umiejętności jakie powinien posiadać tłumacz umów

Tłumacz wykonujący tłumaczenie umów powinien mieć doświadczenie w tłumaczeniach dokumentów prawniczych. Można je zdobyć na przykład w trakcie stażu w biurze tłumaczeniowym lub w szkole tłumaczeniowej.

Dlaczego tak ważna jest praktyka w tym zawodzie? Język umów posiada charakterystyczny styl i specjalistyczną terminologię, którymi należy umieć się posługiwać. Gdyby tłumacz tego nie uwzględnił, przełożony dokument byłby niezrozumiały lub nie wywołałby określonych czynności prawnych.

Od tłumacza nie wymaga się szczegółowej znajomości kodeksów prawniczych, za to kluczowa jest umiejętność sprawnego i efektywnego korzystania ze źródeł wiedzy, takich jak słowniki i teksty paralelne. Posiadając już ogólną wiedzę można się nimi posłużyć do rozwiązania punktowych problemów. Słowniki oferują bazę terminologii specjalistycznej, na przykład nazwy instytucji lub określenia czynności prawnych. Z kolei teksty paralelne pozwalają na porównanie danego typu umowy, skonstruowanego w różnych językach, i wybranie przez tłumacza formuł zgodnych z konwencją obowiązującą w danym kraju.

Tłumaczenie umów – specyfika zleceń

Przy tłumaczeniach umów liczy się nie tylko odpowiedni styl i terminologia. Ważna jest też gotowość do współpracy, zarówno ze strony klienta, jak i tłumacza. Przede wszystkim, jeśli klient ma specjalne życzenia, tłumacz powinien je wziąć pod uwagę przy wykonywaniu zlecenia, o ile należą do jego kompetencji.

tłumacz dokumentów - tłumaczenie umówMoże się zdarzyć też sytuacja odwrotna, kiedy tłumacz będzie musiał się zwrócić z pytaniem do klienta. Dotyczy to rzadkich sytuacji, gdy w umowie znajduje się określenie, które nie posiada jednego, stałego odpowiednika w języku polskim, a z kontekstu nie wynika, o które z nich może chodzić. Zazwyczaj klient już orientuje się, czego mniej więcej dotyczy jego umowa, w związku z czym może wskazać prawidłowy w jego przypadku odpowiednik.

Oprócz tego, aby tekst był poprawnie przetłumaczony, musi być spójny. Poszczególne partie tekstu muszą być przełożone tak, aby odnosiły się do tych samych osób, obiektów i czynności, co tekst oryginalny. Nie wymaga się, żeby umowy były poświadczane przez tłumacza przysięgłego, jednak jeśli zależy nam na najwyższej jakości, warto rozważyć tę możliwość.

Pułapki – tłumaczenie umów

Największą pułapką w przypadku tłumaczenia prawnicze umów są niewątpliwie braki w wiedzy specjalistycznej z danej dziedziny. Aby jej uniknąć, niezbędna jest znajomość porządków prawnych obowiązujących i w Polce, i za granicą. Oprócz tego, dokument trzeba przełożyć tak, aby klient bez trudu go zrozumiał lub jeśli ma niedostateczną wiedzę, aby miał możliwość do niej dojść za pomocą otrzymanego tłumaczenia.

tłumacz - prawoTłumacz nie ma obowiązku tłumaczyć klientowi zawiłości związanych z innymi przepisami prawnymi w różnych krajach. Jednak tłumaczenie umów musi być wykonane na tyle rzetelnie, aby jego treść była zrozumiała także dla laika z pomocą słowników lub kodeksów prawnych.

Treść umów może wydawać się nużąca i monotonna ze względu na powtarzające się słownictwo, mimo to nie jest mile widziana kreatywność polegająca na stosowaniu różnych wariantów tej samej nazwy. Czytelnik może później nie być pewny, czy podane określenia odnoszą się do tej samej osoby bądź rzeczy, czy do różnych. Jeśli w oryginale używany jest określony termin, należy się go konsekwentnie trzymać również i w tłumaczeniu.

Patrycja Masłowska
filologia romańska

KONTAKT

Zadaj nam pytanie

Biuro tłumaczeń online

ADRES:

ul. Humańska 8
00-789 Warszawa
+48 793 426 280
biuro@berligo.com

pola z * są wymagane

Tłumaczenie umów – przekład dokumentów prawniczych
4.8 (95%) 4 votes